Kirjoja vastuullisuuden tekijöille

Menesty kestävästi! Vastuullisuus johdon ja hallituksen agendalla

Mitä yritysten hallitusten ja johdon tulee ymmärtää kestävyydestä sekä omasta roolistaan sen johtamisessa?

Miten tehdään vaikuttavaa vastuullisuustyötä ja mahdollistetaan tarvittava muutos?

Vastuullisuudesta puhutaan enemmän kuin koskaan, lainsäädäntöä on tulossa lisää ja yritysten odotetaan ratkaisevan globaaleja ongelmia. Yritysten tulevaisuuden menestys edellyttää, että kestävyys on strategiaan kytkettyä tavoitteellista toimintaa ja pysyvästi johdon ja hallituksen agendalla.

Kirja perkaa tärkeimmät kestävyysteemat ja niihin liittyvät velvoitteet sekä antaa raameja ja rohkaisee vastuullisuuden strategisen johtamisen matkalle. Kirja myös haastaa ja kirittää kehittämään omaa ajattelua ja tapaa toimia.

Teorian lisäksi kirja tarjoaa rehellistä puhetta siitä, mitä vastuullisuuden johtaminen vaatii, ja millaisiin tunteisiin ja yhteentörmäyksiinkin on syytä varautua.

Kirja on must read jokaiselle johtajalle, hallitustyötä tekevälle, vastuullisuutta nykyisin ja tulevaisuudessa johtavalle, yritysten omistajille sekä kaikille vastuullisuudesta kiinnostuneille.

(Alma Talent 2023)

Tilaa kirja
Sijoita rahasi vastuullisesti kirjakansi

Sijoita rahasi vastuullisesti

Miten omat rahansa voi sijoittaa vastuullisesti?
Millainen sijoituskohde edes on vastuullinen?

Kirja neuvoo käytännössä, miten tehdä vastuullisia ja omien arvojen mukaisia rahasto- ja osakesijoituksia.

Kirjassa avataan myös sijoittamisen, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä ihmisoikeuksien vaalimisen kytköstä sekä ESG:n merkitystä – ilman joutavia horinoita.

(Alma Talent 2021)

Tilaa kirja
Yritysvastuuraportointi kirja kansi

Yritysvastuuraportointi – kiinnostavan viestinnän käsikirja

Mitä viestijän on hyvä tietää yritysvastuuraportoinnista?

Mitä vastuullisuusammattilaisten olisi hyvä tietää viestinnästä?

Kirja havainnollistaa vastuuraportoinnin tärkeimmät askelmerkit, pureskelee GRI-standardin helposti ymmärrettävään muotoon sekä tarjoilee runsaasti vinkkejä hyvään raportointiin.

(Alma Talent 2018)