Vastuullisuus on ymmärrystä, tekoja ja faktoja

Mitä on vastuullisuus? Tietokirjan vastaus on se iänikuinen: pitäisi kantaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta. Selvä se. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

Vastuullisuudelle ei ole yhtä määritelmää, eikä yhtiöitä voida laittaa yksiselitteiseen jonoon vastuullisimmasta heikoimpaan suoriutujaan. Silti, vastuullisesti toimivat voidaan melko helposti erottaa vastuun välttelijöistä. Lyhyesti sanottuna tunnistuskeinoja on kolme:

  1. Vastuullinen yritys ymmärtää, miten ja mihin sen toiminta vaikuttaa
  2. Vastuullinen yritys pyrkii parempaan ja tekee reippaita tekoja sinne päästäkseen
  3. Vastuullisella yrityksellä on esittää faktoja.

Vastuullisuus on tiedostamista

Vastuullisuus voitaisiinkin määritellä vastuun kantamiseksi toiminnan aiheuttamista vaikutuksista. Tässä tärkeimpiä sanoja ovat vastuun kantaminen ja vaikutukset. Jokaisen yrityksen toiminnasta aiheutuu vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Osa vaikutuksista on haitallisia, epätoivottuja ja niitä yrityksen tulee pyrkiä kaikin keinoin ehkäisemään ja vähentämään. Toiset vaikutukset taas ovat positiivisia, hyödyllisiä ja toivottuja. Niitä taas vastuullinen toimija pyrkii lisäämään ja laajentamaan.

Ensimmäinen tehtävä onkin tunnistaa ja tiedostaa, millaisia vaikutuksia yrityksen toiminnasta aiheutuu. Likaantuvatko vedet, paheneeko ilmastokatastrofi tai loukkaavatko ihmiset itsensä? Vai muuttuuko maailma puhtaammaksi, turvallisemmaksi tai vähemmän ahdistavaksi paikaksi elää?

Vaikutuksia, sekä positiivisia että negatiivisia, voi aiheutua kaikissa yrityksen arvoketjun tai arvoverkoston vaiheissa. Siellä, mistä tarvittuja raaka-aineita, materiaaleja tai osaamista hankitaan. Omassa toiminnassa, omilla tehtailla tai konttoreilla. Sekä siellä, missä tuotetta tai palvelua käytetään.

Mitkä näistä vaikutuksista ovat merkittävimpiä? Juuri niihin tulee keskittyä. Lisätä toivottuja ja hyödyllisiä vaikutuksia. Sekä kantaa vastuu haittavaikutuksista sekä niiden ennalta ehkäisystä suoraselkäisesti ja selittelemättä.

 

Vastuullisuus ei tapahdu itsestään

Vastuullisuus on valintoja. Se tarkoittaa valintoja siitä, miten firma toimii ja kenen kanssa se toimii. Ja toisaalta, miten ja kenen kanssa se ei toimi.

Suurin osa yhtiöistä pystyy myös itse tekemään näitä valintoja. Yritykset voivat siis valita, millaisia tuotteita ja palveluita ne tuottavat, kenelle ja millaiseen käyttöön niitä myydään sekä mistä ja keneltä tarvittavia materiaaleja ja palveluita hankitaan.

Vastuullisuus on tekoja. Se vaatii jatkuvaa parantamista, kehittymistä sekä yhteistyötä. Yksin omassa kammiossaan ei kukaan pysty ratkomaan läpi arvoketjun tai yhteiskunnan ulottuvia kysymyksiä.

Vastuullisuus vaatii myös selkeää suuntaa. Pelkkä sattumanvarainen ajelehtiminen saattaa toki puolivahingossa viedä oikeaan suuntaan, mutta jos yritys haluaa aidosti olla vastuullinen, se on valmis kehittymään, näkemään vaivaa ja se asettaa toiminnalleen tavoitteita.

Toisaalta vastuullisuuden matka on aina kesken. Kun edelliset tavoitteet saavutetaan, maailma ja vastuullisuuden maali ovat jo jatkaneet kulkuaan.

Vastuulliset yritykset tunnistaa faktoista

Yritykset saavat halutessaan paljon hyvää ja positiivista aikaan. Ne työllistävät, vauhdittavat, edistävät ja puhdistavat. Jotta tämän uskoisi joku muu, tarvitaan faktoja.

Yksi keino erottaa vastuullisuuden tosissaan ottavia firmoja viherpesijöistä ovat julkisesti kerrotut täsmälliset mittarit ja tavoitteet. Kuinka paljon kuluu, onnistuu, sattuu ja tapahtuu. Ja aikooko yritys kehittyä, mihin suuntaan ja mihin mennessä.

Yritykset toki mielellään kehuvat itseään, kukapa ei. Jos yrityksen sivuilta löytyy vain pulleaa itsekehua, kuinka mahdottoman vastuullisia sitä ollaankaan, sen uskoo, ken haluaa.  Lukutaitoiselle sijoittajalle viherpesu tai mikään muukaan katteeton horina ei kuitenkaan ole ongelma. Jos faktat, mittarit ja tavoitteet ovat paikoillaan, ne puhuvat kyllä puolestaan.

 

 

Kaisa Kurittu
Vastuullisuusviestinnän agentti & vastuullinen sijoittaja, Ratkaisutoimisto Vinha
Twitter: @KaisaKurittu